Om mig

Jonas Nikolaj Lindegaard Wridt, Cand.psych. aut. Specialist i psykopatologi. B.Ed.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns universitet, herefter autoriseret og specialiseret i psykopatologi, dvs. psykiske lidelser og udredning heraf. Er pt., ud over at drive min praksis i Værløse, ansat i psykiatrien og har tidligere været ansat på flere udredningsafsnit, på lukket afsnit samt i distriktspsykiatrien.

Er aktuelt ved at færdiggøre uddannelsen til specialpsykolog i voksenpsykiatri (primo 2024). Jeg er desuden på vej til at blive specialist i psykoterapi samt supervisor i psykopatologi. Foruden uddannelsen til psykolog er jeg læreruddannet – se afsnittet om supervision og undervisning.

Jeg har en kognitiv efteruddannelse samt stor erfaring med Accept and Commitment Therapy (ACT), som er en nyere udvikling af kognitiv terapi. Er desuden meget inspireret af dynamiske tilgange, herunder ISTDP, som er en psykodynamisk korttidsterapi. Jeg anvender en eklektisk tilgang i psykoterapi, hvilket vil sige, at den er tilpasset klienten og inspireret af flere tilgange.

Jeg medlem af Dansk Psykologforening, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi (IFFP), Selskab for Psykologisk Psykiatri m.fl.

Udgivelser

BONN-skalaen forside

Bonn skalaen til vurdering af basissymptomer (Gross G, Huber G, Klosterkötter J, Linz M). Udgivet af IFFP, 2019. 2. udg. Red: Peter Handest, Maria Nilsson og Jonas Wridt.

Den begyndende skizofreni forside

Den begyndende skizofreni (Klaus Conrad, 1957). 2. udgave, Forlaget Klim 2021. Red: Peter Handest, Lennart Jansson, Maria Nilsson og Jonas Wridt