Supervision og undervisning

Udover at være autoriseret psykolog, er jeg også uddannet lærer og er en erfaren underviser hos blandt andet Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Røde Kors København og Københavns Professionshøjskole.

Jeg tilbyder undervisning og kurser i psykopatologi i emner såsom: Autismebegrebet, skizofreni, skizotypi, simpel skizofreni, hebefreni, borderlinebegrebet, sygdomsindsigt, selvforstyrrelser, stemmehøring etc.

Jeg underviser også i emner såsom udredning for specifikke lidelser, herunder skizofrenispektrum, autismespektrum ved brug af forskellige instrumenter, eks. PSE m.m.

Jeg tilbyder supervision af psykologer på vej mod autorisation, specialist eller med interesse for udredning og psykopatologi. Underviser og superviserer læger og tværfagligt personale.